Katalog produktů

Reklamační protokol je ke stažení  

Uplatnění reklamace (reklamační list)

Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Prodávající:

fitnessdk s.r.o

17. listopadu 814 , Červený Kostelec, 549 41

Jednatel : David Klemeš , Tel:777 120235

IČ: 28854977 , DIČ: CZ28854977

Komerční banka,
Palackého 20,
547 47 Náchod

č.u.115-1461210267/0100

 

Reklamované zboží:

Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:

Popis závady:

 Obsah balení při předání:

 Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

 Číslo bankovního účtu:..........................................................(pokud zvolíte variantu d))

a) oprava

b) výměna

c) sleva

d) odstoupení od smlouvy


Vyřízení reklamace očekávám ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

Datum uplatnění reklamace:.........................               Podpis:....................................

Reklamační protokol je ke stažení