Katalog produktů

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je ke stažení:

Odstoupení od kupní smlouvy - DOCX

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

 

 

Fitnessdk

fitnessdk s.r.o

17. listopadu 814
Červený Kostelec, 549 41
ičo-288 54 977
dič: CZ288 54 977

www.fitnessdk.cz

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

dne ............. jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.fitnessdk.cz

s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží značky

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (identifikace zboží).

 

Toto zboží jsem převzal/a dne ……………….

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku,

rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny

ve výši ………… korun a ………… korun za poštovné ve prospěch mého bankovního

účtu č. ………………………………………………………………………………, nejpozději do 14 kalendářních

dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

S pozdravem
 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu.

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je ke stažení:

Odstoupení od kupní smlouvy - DOCX